Tributos cedidos, concertados o convenidos | Cedidos | Total.

Tributos cedidos, concertados o convenidos | Cedidos | Total.

Categoría: Sector público. > Financiación Autonómica. Modelo Ley 21/2001. > Tributos cedidos, concertados o convenidos | Cedidos | Total.