CCAA | Territorio de régimen fiscal común | Galicia.

CCAA | Territorio de régimen fiscal común | Galicia.

Categoría: Sector público. > Financiación autonómica. > CCAA | Territorio de régimen fiscal común | Galicia.